Informace

 • 800 vyučovacích hodin | 4 vyučovací hodiny denně od pondělí do pátku
 • Férová cena | pouze za 25 000 Kč* = 31 Kč za vyučovací hodinu
 • Status studenta | výhody pro maturanty 2020 po celý školní rok
 • Získáš osvědčení o absolvování pomaturitního studia a evrospký jazykový pas
 • studium můžeš ukončit nejprestižnější mezinárodní zkouškou Cambridge English
 • Garantujeme složení mezinárondí zkoušky Cambridge English**
 • Učebnice na první semestr ZDARMA při přihlášení do 30.4.2020
 • *Podmínkou přijetí je vědomostní rozřazovací kurz v hodnotě 200,- Kč (při přihlášení do 30.6. ZDARMA)
 • **Cena zkoušek Cambridge English není součástí ceny studia. Podmínkou garance je pravidelná docházka, plnění studijních povinností a úspěšné složení průběžných a závěrečných testů

Charakteristika studia

Intenzivní prezenční studium angličtiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Posluchači mohou být rozděleni do vědomostních stupňů podle vstupních znalostní. Výuka ve stupních se liší především tempem studia.

Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a hodlají se o přijetí ucházet znovu v příštím roce. Během jednoletého pomaturitního jazykového studia získají jazykové dovednosti a doklady o jazykovém vzdělání, které jim usnadní vysokoškolské studium a mimořádně zlepší vyhlídky na další uplatnění.

Absolventům jednoletého pomaturitního jazykového studia, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí.

Obsah studia

Studium cizího jazyka podle kvalitních našich i zahraničních souborů učebnic s kvalitními učiteli.

Obsahem studia je jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností. Součástí studia je pravidelné používání audiovizuální techniky.

Statut studenta

Statut studenta je zachovám pro studenty, kteří na pomaturitní studium nastoupí v témže roce ve kterém složili maturitní zkoušku. Tito studenti jsou tak řádně studující, stát za ně uhradí zdravotní a sociální pojištění, jejich rodiče budou pobírat rodinné přídavky.

Rozsah studia

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od září do června (20 hodin týdně).

Způsob ukončení

Podle průběžné klasifikace získávají absolventi osvědčení Akademie J.A.Komenského na základě oprávnění, které vydalo MŠMT ČR.

Cena studia

25 000,- Kč za školní rok, platba studia ve dvou částkách. Podmínkou přijetí je vědomostní rozřazovací test v ceně 200,- Kč.

Přihlas se třeba hned!

Každoroční AKCE "Přiveď kamaráda/kamarádku" za každého nového studenta, kterého doporučíte a nastoupí, SLEVA na školném !!!Adresa
Kontakt
informace o škole

 • Akademie J.A.Komenského, z.s., oblast Kladno
 • adresa Floriánské náměstí 350, Kladno
 • telefony 312 240 242 | 312 245 018
 •  
 • Cambridge Park Partner School